Gjenbruk

Shutterstock - COPYRIGHT

Gjenbruk er nivå to i avfallshierarkiet og er fra et miljøperspektiv et bedre alternativ enn materialgjenvinning. Å gjenbruke kan også være svært lønnsomt om alternativet er å kjøpe nye produkter eller materialer.

Vi tar gjerne dialogen om materialgjenvinning av alle typer metaller og i alle dimensjoner og formater. Særlig aktuelle produkter for gjenbruk kan være: jernbaneskinner, vinkelstål, flatstål, plater, kjetting, bjelker, armeringsjern, armeringsmatter og rør.

Muligheten for materialgjenvinning bør vurderes allerede i prosjekteringsfasen slik at mulighetene for å gjenbruke metallkomponenter ikke går til spille. Det er viktig å hensynta både prosesser knyttet til montering og demontering.

I noen tilfeller kan gjenbruksprodukter inneha en større verdi, fremfor gjenvinningsalternativer. Samtidig er det viktig å merke seg at kravene til bransjen stadig øker og det er ikke usannsynlig at gjenbruk vil være én av flere løsninger på dette. Vi er sikre på at gjenbruk er en bedre løsning for deg som kunde og for oss som driver gjenvinningsvirksomhet, og ikke minst bra for miljøet.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner