Hvordan skal du gå frem for å levere bilen din?

Du kan levere bilen selv til ditt nærmeste leveringssted og på enkelte steder i landet kan vi hente bilen for deg.

Du leverer

bilen selv

 

Leverer du bilen selv til oss trenger du ikke å være bilens eier. Personen som leverer bilen står ansvarlig for at bilen rettmessig skal vrakes. Du må fremvise vognkort og legitimasjon.

Skal vrakpanten sendes til andre enn deg, må full personalia til denne personen fremlegges:

 • Fullstendig navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer (11 siffer)
 • Kontonummer


Se oversikt over ditt nærmeste leveringssted ›

Kampanje: lever bilen selv og få 500 kr ekstra frem til 30.06.2024 ›

 

Du kan også kontakte vårt sentralbord på telefon 40 00 90 02.

Vi henter

bilen for deg

Mot en avgift kan vi, på enkelte steder i landet, hente bilen for deg. For pris på henting, vennligst kontakt vår sentralbord på telefon 40 00 90 02.

 

Kampanje: Gratis henting av bilvrak
Har du en bil som skal vrakes og som står på en adresse i området rundt Oslofjorden eller Trondheim? 
T.o.m 30. juni 2024 tilbyr vi gratis henting av bilvrak på utvalgte områder. 

Finn ut hvor og bestill gratis henting ›


Ønsker du at vi skal hente bilen for deg?

Fyll ut henteskjema › 

 

Hva må du

huske på?

Hva du må gjøre før vi henter:

 • Rydd bilen for personlige eiendeler og søppel.
 • Ta ut bom- og køfribrikke.
 • Vis frem vognkort som dokumentasjon av kjennemerke og understellsnummer. Eventuelt kan du ha med kvittering på innleverte skilter fra Biltilsynet.
 • Vis frem legitimasjon for utbetaling av vrakpant.

Du kan få vrakpant på flere typer kjøretøy

1. januar 2018 ble det en endring i vrakpantforskriften, hvilket betyr at du kan få vrakpant på andre kjøretøy enn kun personbiler. De ulike satsene er som følger:

 • Personbiler kr 3 000,-
 • Lastebiler kr 5 000,-
 • Mopeder, lette og tunge motorsykler kr 500,-
 • Campingvogner og bobiler kr 3 000,-


Det er viktig at du har et vognkort, reg.nr eller chassisnr når du leverer inn ditt kjøretøy til oss. Skatteetaten utbetaler ikke vrakpant med mindre vi kan bekrefte på denne måten at kjøretøyet har vært registrert i Norge.

Innsamling og gjenvinning av bilvrak

Norsk Gjenvinning håndterer om lag 35 000 biler per år, og sørger for at 95 prosent av bilen gjenvinnes, hvorav 85 prosent materialgjenvinnes.

Når du leverer et bilvrak til gjenvinning hos oss mottar du 3 000 kroner i vrakpant. Det er Skatteetaten som har ansvaret for utbetalingen, mens våre mottakssteder leverer inn vrakmeldingen og tar seg av det administrative. Alt du behøver å gjøre er å møte opp med bilen, vognkortet og legitimasjon.

Har du ikke anledning til å levere bilen selv, kan vi på enkelte steder i landet hente den for deg mot en avgift som trekkes fra vrakpanten. Da er det Norsk Gjenvinning som vil motta vrakpanten fra Skatteetaten, trekke fra henteavgiften og betale ut resterende beløp til deg.

 

Forskrift om gjenvninning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Kapittel 4. Kasserte kjøretøy IV. Utfylling av vrakmelding og utbetaling av vrakpant

§ 4-8. Vrakpant

Vrakpant utbetales for kasserte kjøretøy som ble registrert (påskiltet) etter 1. januar 1977
eller ble registrert (påskiltet) tidligere og som fortsatt var registrert 1. januar 1977. 

Minstekravet til et panteberettiget vrak er at bilen innleveres til et godkjent behandlingsanlegg med hel,
ikke oppdelt ramme, chassis eller selvbærende karosseri, hvor understellsnummeret er preget. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner