Metaller – den evige ressurs

Bilder til ngmetall.no / ngmetall.se

Metaller har den unike egenskapen at de kan gjenvinnes et uendelig antall ganger uten at kvaliteten forringes. Derfor er det så viktig at metaller kommer inn i et kretsløp som sikrer at dette blir brukt sekundære råvarer om og om igjen.

Det er også viktig å sikre at dette skjer på en bærekraftig og riktig måte. Det er gjort store investeringer for å sikre nettopp dette. Gjennom industrielle prosesser i moderne anlegg blir metaller separert og klargjort med minimal belastning på miljø og klima.

Vår visjon er at «Avfall er løsningen på fremtidens ressursproblemer», eller sagt på en enklere måte «Det finnes ikke søppel mer.». Vi strekker oss langt for å innfri i henhold til vår visjon og ta vårt samfunnsansvar på alvor. Betydelige investeringer i kombinasjon med en stadig jakt på nye og innovative løsninger skal prege oss i alle ledd.

Eksemplene på bærekraftige gjenvinningsløsninger for metall er mange. De enkle løsningene er å klargjøre rene metaller for sin videre reise i kretsløpet, mens de mer kompliserte er å knytte til f.eks gjenvinning av kabler eller biler. For det siste er nå kravet at 95% skal gjenvinnes og 85% materialgjenvinnes. For å lykkes med dette har vi satt i gang flere utviklingsprosjekter. Bl.a en egen produksjonslinje som sikrer at bilvinduer kan gjenvinnes og brukes som råvare i GLAVA®  sin produksjon av isolasjon.

Det finnes ikke søppel mer

Visste du at...

...i gjennomsnitt materialgjenvinnes 750 kg metaller fra en vraket bil?


Relaterte artikler:

Sirkulærøkonomi

Fremtidens løsning på verdens ressursproblem.

Les mer om sirkulærøkonomi ›

Gjenbruk

Les mer om gjenbruk her ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner